head girls

Juhi Singh Negi
2019-2020

Shreya Somani
2018-2019

Diksha Bhanot
2017-2018

Nakshatra Shah
2016-2017

ASTHA JAIN
2015-2016

Nandini Singh
2014-2015

AKRITI GUPTA
2013-2014

Malvika kaushik
2012-2013

Arushi Goel
2011-2012

Madhurima kaushik
2010-2011

Aparna Raturi
2008-2009

Surabhi Jerath
2007-2008

Sakshi Sethi
2006-2007

Diksha Manchanda
2005-2006

Nainpriya Gupta
2004-2005

Nainpriya Gupta
2004-2005

Anushree Dandriyal
2003-2004

Ritika Mukhrjee
2002-2003

Natasha Nawani
2000-2001

Himani Badola
1999-2000